Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Den Vita Lunden/Zagost ishi zafushaum 1996 Åtta Tunnor, Sonny Jeschko, Måns Frid Linköping Fantasy, Strid, Krig