Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!

- Dessa lajv saknar viss grundläggande information
- Dessa lajv har grundläggande information men skulle behöva mer information
- Detta lajv ställdes in.

Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Vildhavre 94 1994 Särimners Vänner, Erik Malmcrona, Daniel Staberg Bohus Fästning Fantasy
Nattsolen 1994 Särimners Vänner, Carl Heath, Martin Olsson Rävlanda Ecsenor Fantasy
Nattsolens Arv 1995 Särimners Vänner, Carl Heath, Martin Olsson Rävlanda Ecsenor Fantasy
Nattsolens Furste 1995 Särimners Vänner, Carl Heath, Martin Olsson Rävlanda Ecsenor Fantasy
I begynnelsen 1993 Särimners Vänner, Carl Heath, Hans Lindström, Erik Johannesson, Eric Malmcrona Göteborg Fantasy
Hefner's Creek 1993 Särimners vänner Göteborg Historiskt, Blackbox, friform & kammarlajv
Shangri-La 1995 Erik Malmcrona, Erik Johannesson, Särimners Vänner Rävlanda Shangri-La Scifi, Efter katastrofen