Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Smörblommas Dilemma 1995 Johan Almqvist, Mats Gripensköld, Jessica Karlsson Bro Fantasy