Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!

- Dessa lajv saknar viss grundläggande information
- Dessa lajv har grundläggande information men skulle behöva mer information
- Detta lajv ställdes in.

Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Cintastic 2022 Lisa Lind Lund Nutid, Realism
Nothing 2 Hide 2021 David Kibblewhite, Lisa Lind, Anna Askbåge online Nutid, Experimentellt, Realism, Relationer & Intriger