Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Grågripen 1 2019 Emma Persson, Erik Jonsson, Gunnar Södergren, Tommie Löfgren Göransborg, Höör, Skåne Grågripen Fantasy, Strid