Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Drakborgenlajv 2010 Morgan March, Elge Larsson Västerås Fantasy, Blackbox, friform & kammarlajv