Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Prosthetics 2016 Kristoffer Lindh, Amelie Rother-Schirren Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt
Architects 2011 Martin Rother-Schirren, Kristoffer Lindh, Amelie Rother-Schirren Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Experimentellt
The Dreaming 2012 Martin Rother-Schirren, Kristoffer Lindh, Amelie Rother-Schirren Västerås Blackbox, friform & kammarlajv