Väståsa ting

År: 1995 Var: Norrsundet Arr: Draco Argenteus, Nina Svensson, Anders Svensson Kampanj: Karils rike Genre: Fantasy
Om lajvet

Väståsa ting var som namnet angiver ett ting i Väståsa. Det var en liten, tämligen lugn och fridfull tillställning.

Adelsfamiljerna Örnkloo och Grip var osams om en gräns, vilket löstes genom att lagkvinnan tilldömde kungsgården den omstridda markbiten istället för en av de stridande. En fredlös man påstod sig vara oskyldig till ett mord han dömts för, och då nya vittnesmål faktiskt framkom förklarades han oskyldig och två andra personer dömdes för brottet.

Bröderna Ranulf och Hektor Ekensköld skulle gifta sig med varsin brud, och Hektor gifte sig mycket riktigt med sin Rebecka Grip, arvtagerska till Gripegendomen. Ranulf gifte sig däremot inte med Egwyne, dottern till Roland Tuvstarr. Flickan vigdes istället samman med en helt annan man, John Örnkloo, något som sedan kritiserades hårt av föräldrarna till både brud och brudgum, då de inte godkänt förbindelsen utan tvärtom fördömde den.

Tinget låg i tiden kort efter städklyvningsceremonin i Ragnars 34:e regeringsår, och vid tingets sista dag kom bud om kung Ragnars misslyckande med ceremonin.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer