Trohet och frändskap

År: 2004 Var: Arr: Theo Axner, Henrik Hoffström Kampanj: Thule Genre: Fantasy
Om lajvet

Medan kriget mellan Fursten av Margholien och de Norra Kungarikena rasade vidare i norr beredde sig två nyblivna härskare i södra Thule att sluta ett fastare förbund. Det stundade till bröllop mellan drottning Yrja av Gautrike och riddar Markulf, riksföreståndare av Gotmar. Båda härskarna hade kommit till makten under stormiga och dramatiska förhållanden, och båda rikena hade med nöd och näppe undgått att på nytt störtas i blodiga inbördeskrig. Markulf, som tills för några år sedan var i landsflykt, grep makten efter att drottning Ulvhild försvann, och som riksföreståndare har han till synes enat folket och svurit Fursten fiendskap.

I Gautrike hade den hedniske och brutale kung Grimer Prästhatare plötsligt dött, och hans dotter Yrja har förmått jarlarna att hylla sig som drottning och lovat att återupprätta kyrkans ställning. Men i båda rikena sjöd osämja under ytan, och båda härskarna hade fiender. En allians och förnyelse av rikenas gamla vänskapsförbund låg nära till hands, och Markulf och Yrja trolovades högtidligt i våras. Nu hade det blivit dags att slutföra föreningen.

Bröllopet hölls på Hirdvalla, en kungsgård i östra Gautrike inte långt från Östra Storsjöns strand, där de båda regenterna och deras fränder, vänner och gäster samlas för att fira bröllopet. Det blev en så storslagen fest som de hårda och oroliga tiderna tillät, och gästerna lät sig väl förplägas med både mat, dryck, sång och dans. Det tycktes för många som om flera viktiga steg mot försoning mellan gamla fiender började tas, men ännu var det en lång väg till varaktig fred och lugn i södra Thule.

Antal deltagare: 44 deltagare, varav 22 kvinnor och 22 män, i åldrarna 15-69 år. Genomsnittsåldern låg på 29 år.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer