Tjuv & Polis

År: 2012 Var: Stockholm Arr: Pernilla Rosenberg, Jonny Hjorter Kampanj: Genre: Nutid, Relationer & Intriger
Om lajvet

Tjuv och Polis är ett levande rollspel som handlar om ett Stockholm som delats i två. En berättelse om de aktörer som vill ha ett delat Stockholm och om de som kämpar för att skapa en stad som inkluderar alla. Även om kampen om staden ligger i spelets centrum är det de enskilda individerna som utgör lajvets kärna. Vad skiljer egentligen de människor åt som föds på de olika sidorna? Vad har de gemensamt? Vilka är stadens sanna beskyddare och vilka dess nemesis? Vad är viktigast, att följa lagen till varje paragraf, eller samarbeta över alla gränser för att i slutändan faktiskt värna om allas bästa? När helgar målen medlen? Stadens framtid är oviss och ligger i händerna på ett fåtal intet ont anande individer.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog



Kommentarer