Mineva

År: 1997 Var: Arr: Lee Sandberg, Martin Ericsson Kampanj: Genre: Scifi, Experimentellt
Om lajvet

Ett (till och med med dagens mått) oerhört ambitiöst lajvprojekt i retrofuturistisk stil, med ett väldigt påkostat lajvutskick.

Interna stridigheter resulterade i slutändan i att lajvet delades i två separata projekt, varav ingendera kom att arrangeras till slut.

Utskick & Efemera
PDF Mineva, Brev 1
Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.