Mineva

År: 1997 Var: Arr: Lee Sandberg, Martin Ericsson Kampanj: Genre: Scifi, Experimentellt
Om lajvet

Ett (till och med med dagens mått) oerhört ambitiöst lajvprojekt i retrofuturistisk stil, med ett väldigt påkostat lajvutskick.

Interna stridigheter resulterade i slutändan i att lajvet delades i två separata projekt, varav ingendera kom att arrangeras till slut.

Utskick & Efemera
PDF Mineva, Brev 1
Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer