Krigshjärta 8.2: Det är vår jord

År: 2017 Var: Moriaberg, Stockholm Arr: Mimmi Lundkvist, Julia Greip, Max Lundkvist, Mathias Strand Kampanj: Krigshjärta Genre: Fantasy, Misär, Krig, Politik
Om lajvet

KH 8.2 – Det är vår jord är ett lajv om den lilla byn Corinne-la-Ville, i Cordoviens bakvatten. Byn har under flera år utsatts för många övergrepp från Salens håll. Skördarna har blivit omfördelade, ungdomarna sända till Kriget, festligheter nedstängda och förbjudna. Här sprids bitterhet, oro, en känsla av att vara utnyttjad och bortglömd av Cordovien. Missnöjda röster börjar höjas från byn och misstron mot Salen växer. En delegation från Salen skickas till byn för att ingjuta moral, men de tas som gisslan och byn barrikaderar sig mot yttervärlden. Målet är att folket i Cordovien ska få veta hur illa Salen behandlar vissa cordover och att någonting behöver hända. De flesta i byn inser att belägringen kommer att bli deras död, men det finns också de som hoppas att hela landet kommer resa sig i uppror mot Salen om de håller stånd länge nog. Det är vår jord är ett lajv i Krigshjärtakampanjen om lojalitet, lydnad och olydnad, och vad som händer bortanför propagandaapparaten.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer