Jägarna och bytet

År: 2015 Var: Arr: Theo Axner, Henrik Hoffström Kampanj: Thule Genre: Fantasy
Om lajvet

I början av hösten höll det gedanska riksrådet, som styr riket under kung Imrars långvariga och troligen obotliga sjukdom, ett möte på gården Edsätra i norra Gedanien med rikets fruktade drots, friherre Arald Eldstierna, som värd. Mötet gästades också av sändebud från Drakfåglarna och alvriket Ilyrana. En expedition från Nyckelns Väktare anlände också till platsen i egna ärenden och råkade, inte för första gången, i konflikt med drotsens folk.

En rättegång mot en av Väktarnas utsända som tidigare gripits på drotsens mark utmynnade i en överenskommelse om att Nyckelns Väktare, vars rättsliga och organisatoriska status hittills varit oklar, i fortsättningen skulle lyda direkt under ett råd av de allierade rikenas och folkens regenter som skulle inrättas mer formellt. Efter en del ytterligare gnissel stannade domina Elarka Arnvidae, abbedissa vid Örnevalls kloster, frivilligt som gisslan hos drotsen.

Antal deltagare: 52, i åldrarna 0-59 år. Genomsnittsåldern låg på 33 år.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog
Kommentarer