Den glömda byn

År: 1997 Var: Skutskär Arr: Draco Argenteus Kampanj: Karils rike Genre: Fantasy
Om lajvet

Lajvet gestaltade det årliga tinget i Älgklippans härad. På Översteprästens befallning hade tingsplatsen flyttats från Kungsgården till den glömda byn nära Ödmården, där regimskiftet skett året innan. Lagman Sten Grävling ledde tinget.

De ärenden som togs upp vid tingets öppnande var mycket koncentrerade mot familjen Bjälke. De anklagades bland annat för att ha flyttat ett örnbo som fungerade som gränsmärke och för att ha sålt dålig potatis och dåligt mjöl. Själva anklagade de en ung släkting, som precis ärvt sin faders gård, för att vara en oäkting och därmed utan rätt till fadersarvet. Några par hade kommit till tinget för att gifta sig, ett kringresande värdshus sålde mat och dryck och en Ba-Ramipräst hade kommit för attförkunna den rättaläran och se till att inga kätterier förekom.

Bjälkarna vann samtliga mål.

Förutom själva tingsfrågorna diskuterades det många andra frågor, vilket är brukligt vid ett ting, då människor kommer samman. En del udda figurer hade dykt upp vid tingsplatsen, och ett par män bar rent av fd. kronprins Tyrgils färger. Samtal i det fördolda skedde mellan många olika personer.

De flesta av byborna var både arga och rädda över denna invasion i deras by. Byns ledare, kvinnan Malin, var dock förtjust och lyckades rent av få tre personer i sin by bortgifta med "utanföringar".

För den som orkar läsa en berättelse om vad som hände dikterad av en mycket pratglad kvinna finns en sådan att läsa.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer