Möbhell AB

År: 2018 Var: Uppsala Arr: Lukas Renklint Kampanj: Genre: Nutid
Om lajvet

MöbhellAB handlade om ett företag som gör garderober och om de anställdas vardag och utmaningar. De anställda var både vanligt folk och demoner hitflyttade från olika helvetesdimensioner.

Lajvet fokuserade på det komiska i mötet mellan det vardagliga och det övernaturliga. Igenkänningshumor, möten utan slut och ritualer och offerriter.

​Lajvet var en spinnoff på lajvet Ockulta medborgarbyrån och var inspirerat av serierna Buffy the Vampire slayer, Angel och The Office.

Utskick & parafernalia

Vi har inga utskick för detta lajv. Har du? Hör av dig!

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Artiklar

Vi har inga artiklar som berör detta lajv.