Förbundet

År: 2004 Var: Ludvika Arr: Stormens Öga, Evelina Östberg, Tommy Isacsson, Erik Sjöblom, Jonas Olsson, Ola Persson, Oskar Hanska, Pär Jonsson Kampanj: Genre: Fantasy, Strid
Om lajvet

Förbundet arrangeras som ett mer tematiskt medeltida fantasylajv. Händelserna i sagan utspelar sig där ett förbund sluts mellan människor och svartfolk, i landet Grotland, tusen år innan sagan i Småstena utspelar sig. Arrangemanget blir även ett experiment i att med lösare tyglar släppa in deltagare och låta dessa mer eller mindre obehindrat bejaka sina fantasier, ett experiment som kommer att bekräfta arrangörsgruppens idéer om att hårdare framförhållning och riktlinjer är vad som krävs för att uppnå den kvalité de ständigt eftersträvar.

Utskick & parafernalia

Vi har inga utskick för detta lajv. Har du? Hör av dig!

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Artiklar

Vi har inga artiklar som berör detta lajv.