Hamlet Inifrån

År: 2000 Var: Göteborg, Stockholm, Umeå Arr: Interaktiva Uppsättningar, Elsa Helin, Samantha Bonnevier, Daniel Krauklis, Martin Ericsson, Holger Jacobsson, Mattias Gullbrandsson, Carl Heath, Anders Wendin Kampanj: Genre: Historiskt, Alternativhistoriskt, Experimentellt, Relationer & Intriger
Om lajvet

Ett projekt som blandade konstformerna lajv och teater, och arrangerades ihop med Riksteatern i tre städer. Handlingen var baserad på pjäsen Hamlet, och deltagarna fick både färdigskrivna roller och färdiga outfits. Räknas som en viktig milstolpe i svensk lajvhistoria.

Utskick & parafernalia

Vi har inga utskick för detta lajv. Har du? Hör av dig!

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Artiklar

Vi har inga artiklar som berör detta lajv.