Lägg till lajv


Genrer/setting

Lajv som utspelar sig i alternativa versioner av vår historia


Lajv som handlar om dystopi eller har dystopiska element


Lajv som experimenterar med formen, innehållet eller genrer


Lajv som utspelar sig i historiska sättningar och miljöer


Lajv där en betydande del av handlingen eller bakgrunden handlar om krig. Behöver inte innebära att man strider på lajvet.


Lajv där fokus ligger på att ha det mysigt, t.ex klassiska "värdshuslajv" eller bylajv


Lajv där fokus ligger på politiska ränker, möten, diplomati och så vidare.


Lajv där fokus ligger på relationerna mellan rollerna och "intriger" snarare än action, spänning, mystik osv


Lajv med fokus på skräck, oavsett om den är lågmäld eller uppskruvad


Lajv om övernaturliga fenomen och väsen, ockultism och folktro


Lajv framför allt inspirerade av World of Darkness, om vampyrer och andra övernaturliga varelser


Avskalade lajv, tejplajv, lajv utan scenografi eller med mycket avskalad scenografi, kortare scenarion, konventslajv mm


Lajv som utspelar sig i en setting där samhället eller miljön kollapsat


Klassisk "medeltida" fantasy a la Tolkien samt även typisk svensk "lågfantasy"


Konvent, festival eller annan liknande verksamhet som har med lajv att göra men inte nödvändigtvis *är* ett lajv


Lajv där en betydande del av designen eller handlingen kretsar kring olika sorters misär, lidande osv


Lajv som utspelade sig mer eller mindre i nutid


Lajv där fokus ligger på realism (t.ex "diskbänksrealism"), motsatsen till t.ex Fantasy och Magi


Lajv som handlar om framtiden eller med starka science fiction-element


Lajv där väpnad strid, t.ex med boffervapen eller airsoft, är en viktig komponent


Lajv som handlar om utopier eller har utopiska element


Lajv där fokus ligger på "äventyr".