Utposten

År: 2001 Var: Arr: Theo Axner, Henrik Hoffström Kampanj: Thule Genre: Fantasy
Om lajvet

Medan kriget i de Norra Kungarikena rasade vidare söderut låg norra och mellersta Gedanien sedan två år tillbaka under Furstlig ockupation. Tillvaron hade åter antagit närmast rutinmässiga former och somliga hade rentav försonat sig med det främmande styret, medan andra i hemlighet samlat sig till motstånd.

Skådeplatsen den här gången var Råbro socken i det ockuperade norra Gedanien. En ny utpost skulle uppföras för att övervaka en blivande viktig transportled som nyligen röjts genom den tidigare övergivna Förtrollade Skogen. En del av de numera livegna bönderna från byarna i socknen hade kommenderats till platsen för att göra dagsverken med uppförandet, övervakade av den Furstliga garnison som posterats till platsen. Tunga till sinnes slet de på för sina ovälkomna nya herrar.

Mycket annat rörde sig dock också i skogen; såväl halvvilda oknytt som Fursten sökt tämja men ännu inte lyckas, margholiska motståndskämpar och spejare från det fria Gedanien. Under helgen hann vi bevittna resandet av en utpost - komplett med utkikstorn - och andra byggnadsverk, brutala förhör och avrättningar, en Furstlig inspektörs besök, en dramatisk fritagning av tre fångar, Rödkåpornas till synes slutliga seger över oknytten och mycket annat.

Antal deltagare: 71 deltagare, varav 37 kvinnor och 34 män, i åldrarna 10-67 år. Genomsnittsåldern låg på 25 år.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer