Uppland runt

År: 2000 Var: Uppsala Arr: FNYFF, Kerstin Bohman, Victoria Wiik, Cilla de Mander Kampanj: Genre: Nutid, Relationer & Intriger
Om lajvet

Uppland Runt är ett endagslajv inspirerat av filmen Sällskapsresan. Lajvet är en bussresa som tar deltagarna till en rad sevärdheter i och omkring Uppsala. Bussen kommer att vara full av på ytan ganska klichéartade roller med tätt vävda intriger. Lajvet är inte konfliktbaserat med en huvudhandling och två eller flera läger utan fokuserar på relationer och spänningar mellan karaktärerna. Vi kommer att ha färdigskrivna roller som sedan utvecklas tillsammans med deltagarna. Vi kommer även att vara öppna för spelarnas egna rollförslag. Rollistan består av mellan trettio och fyrtio roller jämnt fördelade i kön och ålder. Några roller är dock könsobestämda och vissa roller erbjuder stort val vad gäller ålder. Lägsta rollålder är dock ungefär 15. Arrangemanget hålls i föreningen FNYFFs regi av Kerstin Bohman, Victoria Wiik och Cilla de Mander. Lajvet hålls i (och omkring) Uppsala helgen 8-10 september med själva spelet under lördagen, försnack på fredagen och eftersnack på söndagen. Lajvet kostar 200:-. För utskick, kontakta arrangörerna.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog
Johan RÖKLANDERKommentarer