Under Röda Vingar

År: 2001 Var: Insjön, Dalarna Arr: Wermlandsgillet, Michael Wermelin, Per-Anders Westin, Anders Nyström Kampanj: Under Röda Vingar Genre: Fantasy, Politik
Om lajvet

Två särmärken för detta lajv var dels att fiktionen var betydligt tätare än den brukar vara på de flesta svenska fantasylajv. Dels provade arrangörerna en arbetsmetod där de nästan enbart kommunicerade med gruppledarna istället för med enskilda deltagare. De involverade även gruppledarna i arrangörsarbete och intrigskrivande, vilket var första gången det gjordes på ett medvetet och utarbetat plan inom svenskt lajvande. Lajvet rönte ett mycket stort intresse hos de svenska lajvarna och det blev fullsatt ett halvår innan det gick av stapeln. Lajvet var också uttalat jämställt både i teori och praktik.

Lajvet var ett utpräglat förhandlingslajv. Det var uppbyggt kring ett möte mellan sju olika riddarordnar som vardera representerade ett geografiskt område i det fiktiva landet Nymark. Representanter för dessa riddarordnar liksom från kyrkan, adeln och den utländska inkvisitionen träffades för att diskutera religiösa, militära och rättsliga frågor. En geografisk intressekonflikt späddes på av en religiös dito. Sagoinslagen blev oväntat starka, när alverna eller de fagra som de kallades i spelvärlden, kom att spela en avgörande roll.Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

27 bilder Jakob Richloow
10 bilder Jenny Viberg Björklund

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog
Jonny Hjorter
Johan RÖKLANDERKommentarer