Trommes Lott

År: 1992 Var: Edsbro, Uppland Arr: Sollentunagruppen, Daniel Westberg (Chilla), Filip Hofman (Eriksson), Gustaf af Geijerstam Kampanj: Genre: Fantasy
Om lajvet

ca 200 deltagare. I det lilla riket Lagheim ligger byn Tromme där handelsvägar för fyra kringliggande riken möts. För att bevaka sina intressen i tull och gränsdragningsfrågor har de fyra rikena var sitt läger med representanter utanför byn.

Som anekdot kan nämnas att komikern Olle Sarri och föreläsaren Soki Choi deltog på lajvet.

Från StrapatS #12:
Det hade till vår stora förvåning börjat dyka upp nya liver på kalendariet, Retsir Lex och Drottning Nins Profetia till exempel. Trommes lott hade ett planerat deltagarantal på 200 personer och var SFL:s enda evenemang det här året. Det lilla handelsfylket Laegheim som var en viktig och strategisk knytpunkt i mitten mellan fyra stora riken utgjorde handlingarnas centrum. Ett av de fyra rikena, Whan-Moredhyn, hänvisade till gamla skrifter och fredsfördrag och gjorde plötsligt anspråk på Laegheim. Detta medförde att samtliga andra länder, Eira-Umarthyn, Cimarthyn och Arkathyn, sände delegationer för att bibehålla freden eller överta
Laegheim själva. Liven gick i starkt medeltida anda och det var långa diplomatiska förhandlingar. Många personliga intriger och få "skattjakts"-uppdrag. Jag betvivlar att de som ej var adel och inte fick deltaga i vad som skedde med annat än svärdet uppskattade liven särskilt mycket.

[...]

Livet handlade om fyra länders försök att lägga beslag på den lilla men rika byn Tromme. Länderna hade sänt ut ambassadörer till området, vilka nu intrigerade mellan varandra och med byn, då ingen var stark nog för att ensam ta över. Livet var mycket toppstyrt och lämnade de stora massorna ovetande om vad som hände, vilket ledde till stor leda. Ambassadörerna och byrådet hade dock en härlig tid. De två starkaste länderna kom överens om att dela området. De två svagare ville inte veta av detta, men besegrades. Sedan var Livet slut. Jag var general i det lilla landet Arkhathyns armé. Vi styrdes av ett tyranniskt hov, som inte lämnade mycket till övers för fritt Livande. På den fjärde dagen mördade jag och mina soldater hovet och begav oss mot Tromme, stridslystna som vi var efter tre dagar av total frid. Vår armé bestod av ca 15 man, vilka förstärktes med fem man från Moredhyns armé. Mot oss stod Umarthyns, Cimarthyns och Trommes härar, sammanlagt ca 90 personer. utgången var given, även om jag genom ett orimligt rustningssystem fick 25 kroppspoäng!

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument
PNG Trommes Lott (1992) av Oivvio Polite, DN Söndag
Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer