Tribunal

År: 1999 Var: Jönköping Arr: Mats J Brandt Kampanj: Genre: Vampyr
Om lajvet

Huset Tremere har många yttre och inre fiender: Ventrue - detta nödvändiga ont av nyttiga idioter, som kan hålla ett visst mått av civilisation uppe, men alltför ofta komma med egna idéer; Ordnarna - dessa tremeriska subkulturer, som undergräver lojalitet och disciplin; streberfasoner, som går över lik. Huset kan dock hantera situationen: Långt gången byråkrati, diciplinära åtgärder och kringgärdande skyddsritualer håller huset samman.
Åter inbjuder Ponifex av Dacia Husets främsta representanter (och några ordinära, men lovande mager) till tribunal, för att sammanträdestekniskt korrekt lösa några frågor på dagordningen. Det utesluter dock inte visst nöje: En maskeradbal... En maskeradbal då intrigerna i det fördolda blomstrar...

Spelades på WettCon 1999

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer