Stormfåglar

År: 2000 Var: Arr: Theo Axner, Henrik Hoffström Kampanj: Thule Genre: Fantasy
Om lajvet

Under krigets andra år förblev läget trängt för de allierade, trots några mindre framgångar under hösten och vintern 1139. De Furstliga ockuperade större delen av Gedanien och hotade själva Geda, den sunnanslättska belägringen av det förlorade Draakhem verkade inte komma någonvart och de kraftigt eskalerade sjörövarhärjningarna på Innanhavet hotade att förlama handel och födotransporter. I slutet av en eländigt kall och regnig sommar sammanträdde företrädare för de allierade folken - även vildfolket, de fruktade och misstrodda alverna och dvärgkungariket Steinheim - på Hällbro kungsgård i Sunnanslätt och höll ett rådsmöte. Mötet gästades även av representanter för det mäktiga handelsförbundet Nordenbund, Slagbjörnsorden, kungariket Gotmar och - till mångas förvåning - de Fria Skepparna, en av piratsammanslutningarna. Mötet resulterade i flera betydelsefulla överenskommelser och planer på olika områden. Mest överraskande var kanske att de Fria Skepparna gick över på alliansens sida och ställde sig under gedanskt beskydd. De olika allierade folken närmade sig varandra något. Planer gjordes upp för såväl en ökad kraftansträngning för att ta Draakhem som fortsatta övernaturliga efterforskningar och spaningsexpeditioner till Österlandet.Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

7 bilder Daniel Magnusson
4 bilder Lotta Falge
12 bilder Torgny Johansson
18 bilder Niklas Silfwerling

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer