Skiljevägen

År: 1999 Var: Axmarbyn, Gästrikland Arr: Draco Argenteus Kampanj: Karils rike Genre: Fantasy
Om lajvet

I ett försök att göra en överenskommelse och därmed undvika inbördeskrig samlades rikets tre tronpretendenter till ett riksting.

De tre tronaspiranterna kom med sina följen. I Ba-Ramis följe fanns förstås Översteprästen, som nu valde att kallas vid sitt personliga namn, Halvar, istället för den titel han varit känd under i tre år. Han hade en drottning med sig, och man förklarade att hon inte längre ville kallas Andra, utan gå under sitt rätta namn Mihranda, och man insåg nu att hon var kung Ragnars dotter, alltså prins Tyrgils lillasyster.

Drottning Andra hade ett mycket varierat följe. Förutom sin rådgivare Ingebjörn Ulvtand hade hon Egwyne, den försvunna dottern Tuvstarr vid sin sida. Två representanter från familjen Bielke var också med, nämligen Lage och den nyligen ingifta Halkatla, som har ytterst tvivelaktigt rykte hemma i Älgklippans härad. Med sällskapet kom också en Demaprästinna. Tyrgils kom med en skara dryckesbröder, nämligen Ranulf Ekensköld som han utnämnt till riksmarsk, dennes syster Eldria som är Serenaprästinna och herr Dag Silverhök. Alla sällskap var små, med ett fåtal soldater och en liten tross.

Förutom dessa sällskap visade sig Aroksriddarna för första gången sedan belägringen, och tillsammans med dem fanns ingen mindre än prinsessan Alondrea, som försvunnit spårlöst från Madel bara dagarna innan drottning Andra och Översteprästen kom dit och inledde sin regim. Hon var nu aroksriddare och kallades Aroks utvalda. Till tinget kom även den försvunna drottning Matilda, som hämtats i Kalmarien dit hon flytt i exil av Tyrgils dryckesbroder Silverhök.

Under rikstinget utlyste man total religionsfrihet, vilket innebär att Ba-Rami, de gamla gudarna och tom de gamla elementgudarna alla fick dyrkas. Anmärkningsvärt är just att kulten till de gamla elementgudarna fick stort stöd under tinget av präster, som återupptagit vad man känner till om de gamla riterna.

Under tingsförhandlingarna kom chockbudet att gerolerna anfallit och nästan var framme i Madel. Man fick då brått att nå någon form av överenskommelse, och eftersom ingen av de tre kunde acceptera en av de andra valde man ett helt nytt alternativ. Det finns ju ännu en prins, en son till kung Ragnar och drottning Matilda, och man valde att låta denne blott fyraårige gosse bli rikets kung. De tre tronpretendenterna tillsammans med Alondrea och stormästare Klemens Gråå utnämndes till förmyndarråd åt den unge kungen, men när dokumentet skulle signeras på sista dagens morgon saknades fröken Andra. Ingen vet vart hon egentligen tog vägen. Hon kunde ha lämnat lägret i smyg då hon insåg sin sak förlorad, men hon kunde också ha blivit bortförd med tvång eller rent av dräpt. Hennes förtrogne, Ingebjörn Ulvtand, skrev under i hennes ställe, men då fröken Andra inte kom tillbaka innan tinget förklarades avslutat är det osäkert vilken hennes position blir om hon skulle dyka upp igen. Innan tinget avslutades kom man också överens om att i detta krig skulle stormästare Gråå ha högsta befäl över hela armén. Efter denna överenskommelse samlade alla snabbt sina trupper och begav sig mot gerolerna.

Den nu rikskända Malin från Byn har lämnat en redogörelse för vad som hände, ifrån hennes perspektiv. En varning utfärdas dock till er med mindre tålamod...

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer