Rådlösas färd

År: 2000 Var: Skogstibble, Uppland Arr: Skogstibble, Uppland Kampanj: Karils rike Genre: Fantasy
Om lajvet

Rådet besökte Laxlekens härad på sin resa runt i riket för att ta emot eder av adelsmän och lösa eventuella tvister. Förutom rådet besöktes Laxlekens tingsplats av en stor mängd adel som var intresserade av vad som skulle ske. I prins Tyrgils sällskap fanns naturligtvis syskonen Ranulf och Eldria Ekensköld. Från Areborg kom prinsessan Lohrinda med ett sällskap vänner, som riddar Vlad Sifverhammar, herr Markus Leijonhufvud, fröknarna Leontine Duva och Ylva Björnklo och - inte minst utmärkande - bröderna Erik och Magnus Tistel. Välkänd är också herr Roland Tuvstarr som dök upp tillsammans med riddar Liljesvärd. Förutom adel fanns där också en del ofrälse av olika karaktär.

Vad hände egentligen på platsen? Åskådare kunde lägga märke till en stor mängd detaljer, men vem vet allt som hände i det fördolda???

Det mest bestående minnet är det storslagna skådespel som Lohrindas vänner bjöd på, där bröderna Tistel gjorde strålande rolltolkningar som riddar Göran och draken. Aldrig har så många tårar utgjutits under en och samma kväll som under detta skådelspel, som fick framföras fyra gånger, generalrepetitionen oräknad. Måhända fröken Leontine förtjänar ett erkännande för sin skönsång också.

Av mer allvarlig karaktär var rådets beslut att döma Vildrosornas ägor till riddar Vlad Silfverhammar som innehaft dem under Andras regim. Då Vildrosorna tagit lagen i egna händer och kastat ut Silfverhammars män från godset ansåg rådet att de förverkat sin rätt. Vildrosorna ska istället få det lilla gods Silfverhammar ägt tidigare. Hur denna konflikt ska avlöpa ses med spänning. Kommer Vildrosrona snällt att låta sig kastas ut?

En man som påstod sig vara son till den forne ägaren till Gyllenbåt, nämligen Thorulf Gyllenbåts äldre bror Gustav Stiernglans, kom och gjorde anspråk på vad han ansåg vara sitt rättmätiga arv, men rådet beslöt att den frågan skulle skjutas på framtiden.

Uppskattat av somliga men inte alls av den utpekade var inkallandet av riddar Erland Erlandsson, som visade sig vara riddar Marja Eldsdotter som uppgett ett annat namn vid sin dubbning, utförd av kung Ragnar för många år sedan. Lika roande för somliga men upprörande för andra var den offentliga tillrättavisningen av unge herr Magnus Tistel, som ansåg att han som adelsman inte hade som huvuduppgift att släpa bänkar hela dagarna. Syskonen Tistel lyckades hela helgen tilldra sig uppmärksamhet trots att de inte gjorde annat än att försöka lugna varandra.

Många väntade med spänning på ett möte mellan Roland Tuvstarr och hans närvarande förskjutna dotter Egwyne, men vad folk fick se var bara många undvikanden av varandras närhet.

En sådan tur för prins Tyrgils sällskap att det fanns hantverkare som kunde laga alla de pallar och bänkar som satts sönder i deras paviljong! Om det var soldat Cerik eller riddar Marja som krossade bänk får avgöras vid ett annat tillfälle.

Ett sällskap mycket mystiska demapräster agerade liten vit dansande fallande paviljong, till mångas förundran. Kanske var det en ritual... En annan ritual utförde kaplan Storm en kväll och lyckades blända hela sällskapet med Aroks eld. En effektfull entré gjorde fd Överstepräst Halvar Ödmjuke som anlände med ett kort men intensivt åskoväder.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer