Rådet möter riket

År: 2000 Var: Danmarks Bygdegård, Uppsala Arr: Wyrd Kampanj: Karils rike Genre: Fantasy
Om lajvet

Den fred och ordning man hoppades uppnå med besluten under rikstinget vid Skiljevägen hade inte infunnit sig. Kriget mot gerolerna ställde till oreda, religionsfriheten hade inte fått prästerskapen att bli vänner, snarare tvärtom! Dessutom hade rådet svårt att enas. Många stora frågor var ännu olösta och missnöjet jäste i hela riket.

Rådet insåg att det intrigerades från alla håll i det fördolda och de fruktade att inre strider skulle slita sönder det rike som redan har problem med sina yttre fiender. Därför uppmanade de alla missnöjda att komma till Madel, där de skulle hålla en öppen audiens.

Rådet tog emot alla frågor och avhandlade dessa under kvällen. En del saker sköts också på framtiden, som t.ex. rätten till gårdar och mark. Dessa saker ska behandlas vid ett senare tillfälle efter krigets slut.

Det som väckte mest jubel under kvällen var dels kaplan Storms ursäkt (med pannan i golvet) till prinsessan Miranda, och dels rådets beslut att familjen Bielke från och med den dagen ska betraktas som bönder.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog



Kommentarer