Orodons ord

År: 1991 Var: Tyresta-Åva Arr: Andreas Dahlström, Henrik Summanen, Lars Albertsson, Mattias von Brömsen, Oskar Sjölin, Jacob Stadell, Daniel Westberg, David Thurfjell Kampanj: Genre: Fantasy, Strid, Krig
Om lajvet

Till lajvet gjordes ett särskilt utskick med namnet Lex Livia som var tänkt att vara ett grundregelverk för alla framtida lajv i Sollentuna-communityn.

Från StrapatS #12:
Detta trodde vi i vår dumhet skulle bli "Mega-liven", den sista och den största. Vi kände inte till några andra livesällskap (mer än "nåt gäng i Bromma”, det blivande Nockes Ting) och trodde det skulle bli slut på livandet efter detta. Nästan samtliga tidigare arrangörer letades upp och valda delar startade hösten 1990 under ledning av Andreas Dahlström med arbetet på liven. Ambitionsnivån var hög, man undvek så långt man kunde tidigare livers misstag. I kort gick historien ut på att det delade landet Eskarnäéss två kungar, en god och en ond, hamnade i krig med varandra. Landets gud, Orodon, som var balansens gud vars lag förbjöd den onde kungen att anfalla den gode innan en frist löpt ut, övervakade det hela gestaltad av Andreas Dahlström. De båda styrkorna hade alltså tre dagar på sig att samla krafter och magiska föremål i det neutrala Moern, där slaget skulle stå. Så här långt hade arrangörerna så gott som anledningen till alla äventyr gratis, och en i förväg planerad slutstrid. Det hade nämligen tidigare uppstått missförstånd om när liverna slutade. Det lades ned oerhört mycket tid på området. Vi byggde ruingrunder, en kyrkogård, en övergiven by, broar och armborstfällor. Dessutom så var det en hel del skatter nedgrävda och det fanns många intressanta och otäcka platser att besöka. I stort sett allt klaffade, de hundra sidorna bakgrundsmaterial hade använts och de dryga hundratalet deltagare var nöjda. Live fotograferades "on-live" av en smygande proffsfotograf och det blev ett reportage i tidningen "Vi". Detta är den hittills förmodligen mest lyckade av SFL:s liver.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog
Henrik SummanenKommentarer