Lyktsken

År: 1999 Var: Ramshyttan Arr: Galadrim, Tim Kinali, Ki Sandholm, Mikael Enmalm, Oskar Åslund Kampanj: Genre: Fantasy, Myslajv, Relationer & Intriger
Om lajvet

Arrangemanget hade totalt 136 deltagare. Lyktsken var en stark kandidat till den inofficiella titeln "Sommarens storlajv 1999" och lät tala om sig redan under förberedelserna men betraktas i efterhand inte som en milstolpe i svenskt lajvande på grund av deltagarantalet, utan dels på grund av att det var det första större lajvet i Sverige där vapenreplikor av stål användes i stället för boffervapen, dels på grund av att utrustningskraven var betydligt högre än på något annat svenskt lajv vid denna tid och att arrangörerna därmed satte en ny standard för vad som var möjligt att göra. Lajvet fick också uppmärksamhet på grund av att arrangörerna var mycket unga.

Lajvet utspelade sig i och omkring den fiktiva byn Askevall där det bland annat skulle hållas val av byråd. Friden i byn stördes emellertid av att en grupp inkvisitionsriddare anlände till byn och slog sig ned för att leta efter en kättare som var bördig från byn. Kättaren hittades, rannsakades, dömdes och brändes på bål.Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

5 bilder Johan Röklander
23 bilder Martin Hägg

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog
Johan RÖKLANDERKommentarer