Likvaka öfver Herr Jakob Berg

År: 2014 Var: Stockholm Arr: Sällskapet Gustafs Skål, Tove Ing-Mariesdotter Kampanj: Genre: Historiskt, Skräck
Om lajvet

Med anledning af det plötsliga frånfället af Herr Jakob Berg till Jakobsbergs Gård uti Bredängs socken inbjudes Ni till dess likvaka. Vakan hålles Lördagen den 15/11 på sagda gård med påbörjan vid klockan 19 om aftonen och slutes vid 01 om natten. Som värdfolk svarar gårdens tjänstefolk då den afvlides ätt slöts vid frånfället.

Då Herr Jakob uti jordelifvet var något af en enstöring bifogas hans lefnadsbeskrivning uti denna inbjudan. Den avlidne var under sin levnads dagar vida känd som en elak ensamvarg vilken tidvis enbart tycktes lefva i syfte att prygla sitt tjänstefolk. Uppå sätet Jakobsberg höllos nattliga seanser och andeskådningar. Ingen känna idag väl till om pakter slöts med de mörka makterna, men klart äro att den avlidne städse hade pengar uti sin börs och vackra draghästar framför sin svarta vagn. Besynnerligt är att den ökände Baron Knigge skådats lämna Jakobsberg i stor hast uti vargtimman en natt. Enligt uppgift var Knigges anlete blekt och han återkom aldrig mer till gården.

Herr Jakob var äfven en synnerligen lärd karl hvilken samlade kuriositeter och ägnade sig åt medicinska experiment uti kabinettet. Under hans tid försvann mången af tjänstefolket så väl som torpare och förbipasserande vagabonder utan minsta spår. Magistratet har ännu valt att låta locket ligga på om dessa omständigheter men efter hvad grymheter som än må pågått finnes uti Herr Jakobs kabinett ännu spår.

De sista åren tillbringade Herr Jakob i självvald exil uppå Jakobsberg. Om dagarna hölls kammaren låst och om nätterna vakade Herr Jakob oroligt. Under de sista nätterna i lifvet upprepade den afvlidne kortfattat en enda strof: ”Diefvulen stinker af ruttet kött”.

Vakan kommer att ske efter Herr Jakobs egen föreskrift: vi inbjuda gästerna att passera den döde för ett sista farväl samt hedra hans minne uti de vackra salongerna. Herr Jakobs kabinett med allehanda mystiska experiment komma att stå framme för gästernas beskådan. En enklare spis bestående af sill samt bröd kommer stå till gästernas förfogande. Starkare drycker samt gravöl må gästen själv medföra. Ett kortare danspass kommer att hållas men då den döde föraktade lek, sång och dans med hela sitt väsen kommer tjänstefolket att söka motverka detta.

Vi kan nu enbart be för en fridfull vaka och himmelsfärd för vår käre husbonde och vi ber vidare att icke något ovanjordiskt eller underjordiskt stör denna fridens afton.

Självfallet anbefalles 1700-talsdräkt. Äger man ej en sorgedräkt, går detta utmärkt bra att markera med ett sorgeband.Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

15 bilder Folke Bagger
4 bilder Jennifer Garnier

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer