Last Will

År: 2014 Var: Stockholm Arr: Frida Gamero, Annica Strand, Sofia Stenler Kampanj: Genre: Scifi, Strid, Relationer & Intriger, Dystopi, Politik
Om lajvet

Ett dystopiskt lajv om en framtid i vilket människor blivit bara ytterligare en vara att köpa, sälja eller överlåta. I gladiatorstallet Jericho lever både de fria arbetarna och de som tecknat "livstidskontrakt", och därmed förlorat både rösträtt och frihet i utbyte mot mat, husrum och att få de basala behoven tillfredställda.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

33 bilder Ylva Bergman

Dokument
PDF Här föds ett lajv (Last Will), Studiefrämjandets tidning Cirkeln #2, 2014