Krigshjärta 7.5: Poste Boueux

År: 2016 Var: Halmstad Arr: A.L.I.A.S, Isabelle Kyed, Maria Rodén, Sanna Vuorenmaa, Benjamin Fahlgren Kampanj: Krigshjärta Genre: Fantasy, Strid, Krig
Om lajvet

Spelades på Primus Victus. Falisi, ett land i öster som länge hållit sig utanför konflikterna i grannländerna, har kommit att bli alltmer av betydelse i den rådande världspolitiken. Landet är strikt feodalt och hierarkiskt med arv av titlar och egendom på mödernet och dess folk är uppdelat i två kast. Det högre kastet består av adeln och prästerskapet medan det lägre i princip består av pöbeln. Inom det lägre kastet återfinns också Wolnośc som är en samling fristående legosoldater med egen rådsdemokrati, även om de liksom övriga lyder under kejsarinnan i stort. Landet har en del konflikter internt och har också under senare år haft problem med upprepade plundringsräder från Abbasid i öster. För cordovsidans del är det viktigt att veta vad som sker i Falisi då landet gränsar till Jorgalien. En allians mellan Falisi och Gillet skulle utgöra en risk för krig på två fronter. Av det skälet har det skickats spioner in i landet och efter månader och år av informationsinsamling har det nu på order av Landsrådet upprättats en utpost i västra Falisi. Först skickades det in en styrka bestående av cordover, jorgaler och danna’gil för att ta reda på mer om de affärer företaget Regenschirm hade med falisierna och det skedde också en sammandrabbning med företagets utsända (KH7.2 - DVÄML). När dessa var besegrade var det dags att upprätta själva utposten och se till att hålla den. Under vintern har allt varit lugnt vid utposten, men nu när våren stundar är det också troligt att lugnet kommer brytas på ett eller annat sätt. För Gillet är det intressant att veta vad cordoverna gör i Falisi och hur det fortsatta planerna ser ut. Gillet har själv inte haft så mycket officiell närvaro i landet på senare år, men företaget Regenschirm har haft viss handel med Wolnośc och då sålt vapen till dessa. När en av vapenleveranserna försvann i Falisi skickades det in en väpnad trupp av gillesanslutna för att ta reda på vad som skett. Dessa försvann i slutet av november och ett tag rådde det oklarhet kring vad som skett, även om det snart kom fram att de mött den cordovska styrkan och blivit besegrade av dessa (KH7.2 - DVÄML). De som överlevde togs som krigsfångar och även om en del av fångarna släpptes vid en första förhandling valde cordoverna att inte släppa alla. Det har nu blivit lite av en principfråga att få hem de sista samt att samtidigt kanske få veta mer om cordovernas planer. Om cordoverna lyckas få ett bra grepp om Falisi kommer de utgöra ett än större hot på fastlandet - detta måste förhindras. För falisiernas del så har framförallt Wolnośc insett att landet plötsligt utgör ett spelbräde för två inflytelserika faktioner i Minea och att det kan gå att utnyttja, men att det också innebär ett stort hot mot deras land och leverne. Det är inte okänt för någon falisier hur Jorgala “befriades” av cordoverna och många höjer en varnande röst att samma sak kan hända i Falisi. För Wolnośc innebär det också en svaghet att cordoverna lyckats upprätta en utpost och detta är något som det högre kastet helst inte ska få någon vetskap om. Wolnośc föredrar att lösa sina egna problem. Det är därför viktigt att samla så mycket information som möjligt utan att adeln får vetskap om detta och att sedan agera kraftfullt på det sätt som verkar mest lämpligt. kulturen i Krigshjärtavärlden, inte minst de mer otrevliga delarna. Lajvet kommer inledas med att en by blir övertagen och dess invånare dödade eller förslavade, vilket är tänkt att dels spegla de mer oresonliga dragen i kulturen, dels som något konkret att spela på för deltagarna och som ramar in resten av lajvet. Utöver striden i början kommer lajvet innehålla möjligheter för bland annat relations- och festspel och förhoppningsvis en chans att utveckla rollen och fundera över vilka värderingar denne har. Innan lajvet kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna av den skaegiska kulturen.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog
Karin EKommentarer