Krigshjärta 7.3: Nidvinter

År: 2016 Var: Halmstad Arr: A.L.I.A.S, Maria Rodén, Robin Schlyter, Isabelle Kyed Kampanj: Krigshjärta Genre: Fantasy, Krig
Om lajvet

Spelades på Primus Victus. Nidvinter är tänkt som ett lajv med mycket fokus på den skaegiska kulturen i Krigshjärtavärlden, inte minst de mer otrevliga delarna. Lajvet kommer inledas med att en by blir övertagen och dess invånare dödade eller förslavade, vilket är tänkt att dels spegla de mer oresonliga dragen i kulturen, dels som något konkret att spela på för deltagarna och som ramar in resten av lajvet. Utöver striden i början kommer lajvet innehålla möjligheter för bland annat relations- och festspel och förhoppningsvis en chans att utveckla rollen och fundera över vilka värderingar denne har. Innan lajvet kommer vi att gå igenom de viktigaste delarna av den skaegiska kulturen.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer