Häradsfest i Älgklippan

År: 2000 Var: Uppsala Arr: Wyrd Kampanj: Karils rike Genre: Fantasy
Om lajvet

Familjen Bielke bjöd in allmänheten på häradsfest i Älgklippan. Då familjen är allt annat än välsedd av sina grannar i häradet besöktes festen mer av folk som inte kom från bygden. Festen var en gemytlig tillställning, men i det tysta var det ett ständigt tissel och intrigerande, då människor från olika håll kom samman en kväll.

Familjen Bielke bjöd förstås inte folk hem till sig själva, utan festen hölls på ett populärt värdshus i Kvarnbo. Det visade sig att Torsten Bielke tagit över värdshuset, och han fungerade som värd, med den nu tämligen kända Malin från den glömda byn som piga.

Bland gästerna fanns långväga besökare som rådsmedlem Ingebjörn Ulvtand, riddar Varg Ragnhildsson med väpnaren Galt Sturlasson och Aroksordens kaplan Moritz Storm. Mellan dessa förekom en del uppträden, och fiendskapen var uppenbar.

En del människor från bygden var dock också närvarande, och till dem hörde naturligtvis några av familjen Bielke, nämligen Halkatla, Lage och den mindre kända, och numer inte boende i häradet: Jorid. Två herrar Silvergran har alltid varit stamgäster på Den skramlande tunnan, och deras missnöje med de nya förhållandena var uppenbara.

Bland de mer uppmärksammade händelserna var en trolovning mellan kapten Jorid Bielke och väpnare Galt Sturlason.

Liksom vid tidigare tillfällen då Malin från den glömda byn varit med om något har hon lämnat en redogörelse, som är mer utförlig än vad de flesta orkar läsa.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer