Hamlet Inifrån

År: 2000 Var: Göteborg, Stockholm, Umeå Arr: Interaktiva Uppsättningar, Elsa Helin, Samantha Bonnevier, Daniel Krauklis, Martin Ericsson, Holger Jacobsson, Mattias Gullbrandsson, Carl Heath, Anders Wendin Kampanj: Genre: Historiskt, Alternativhistoriskt, Experimentellt, Relationer & Intriger
Om lajvet

Ett projekt som blandade konstformerna lajv och teater, och arrangerades ihop med Riksteatern i tre städer. Handlingen var baserad på pjäsen Hamlet, och deltagarna fick både färdigskrivna roller och färdiga outfits. Räknas som en viktig milstolpe i svensk lajvhistoria.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog
Jonny HjorterKommentarer