En studie i svart

År: 2002 Var: Arr: Henrik Hoffström, Theo Axner Kampanj: Thule Genre: Fantasy
Om lajvet

Efter sommaren 1141, då Fursten fick se Draakhem gå sig ur händerna, och en lugn höst då båda sidor slickade sina sår, samlade sig det mörka Furstendömet till motattack. Planer smeds för att med militära och magiska maktmedel i förening rikta ett dråpslag mot alliansen och nå en slutgiltig lösning på det gedanska problemet. För detta ändamål arrangerades ett rådslag för Furstens närmaste män och kvinnor, kombinerat med en bankett till Hans ära till vilken flera av Hans tjänare på alla nivåer inbjudits, på Grapahus i mellersta Margholien en kylig vinterdag kort efter nyåret 1142.

Bland gästerna fanns också företrädare för främmande makter som stod i ett gott eller neutralt förhållande till Furstendömet: den mäktiga Ordo Alemandi, mer känd som Slagbjörnsorden, och rikena Gotmar och Gautrike i södra Thule. Man hade också ett par berömda fångar att visa upp: främst bland dem Drakfågel, den smått legendariska ledaren för den margholiska motståndsrörelsen. Under rådsbanketten smeds utarbetade planer för det fortsatta kriget och betydelsefulla överenskommelser slöts.

Antal deltagare: 58 deltagare, varav 29 kvinnor och 29 män, i åldrarna 12-67 år. Genomsnittsåldern låg på 25 år.

Utskick & Efemera
DOC En studie i svart - Utskick 1
Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer