Draksådd

År: 2013 Var: Arr: Theo Axner, Cornelia Karlslund Kampanj: Thule Genre: Fantasy
Om lajvet

Tidigt på våren år 1149 ockuperade Fursten nästan hela Högmark, som kriget igenom hållit de allierades nordvästra flank. Nu hade en Furstlig armé samlats i det ockuperade Högmark och de allierade hade bistert börjat förbereda sig på att försvara sig mot ett nytt angrepp mot Arosia. Små skärmytslingar och räder fram och tillbaka utspelades redan i gränsmarkerna och tycktes sakta tillta i styrka.

Men anfallet söderut i full skala hade än så länge dröjt, och i stället har de Furstliga – för första gången i kriget – börjat slå direkt mot alvfolkets boningar i väster. Alvernas östligaste utposter i Tolvmilaskogen sades redan ha fallit. De alver som gått över på Furstens sida, med Rana i spetsen, sades vara inblandade, och så även Náuglug, draken som följer Rana men som inte synts till sedan den drevs på flykt från Geda högar. Drottning Astrid av Högmark, som hade befälet över den nordvästra häravdelningen, hade kallat till sig sina allierade för att hålla krigsråd och göra upp planer.

Lajvet utspelades i tre akter; två av dessa rådslag och däremellan en expedition ut i ingenmanslandet mellan de två fiendehärarna. Där stötte man bl a på flera av Furstens utsända och fann en av de förseglade magiska portar som byggts av forntidens alver, något som verkade ha att göra med Furstens nya val av mål. Åter vid krigsrådet gjorde de allierade upp sina planer för att försvara alvernas land och söka befria Högmark.

Antal deltagare: 66, i åldrarna 0-57 år. Genomsnittsåldern låg på 32 år.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog
Karin EKommentarer