Deus Poena

År: 2003 Var: Soldathemmet, Gävle Arr: Stormens Öga, Erik Sjöblom, Evelina Östberg, Jonas Olsson, Ola Persson, Oskar Hanska, Pär Jonsson, Tommy Isacsson Kampanj: Genre: Nutid
Om lajvet

Arrangörsgruppen väljer i och med Deus Poena att ta nya grepp i sitt lajvmakande. På kort tid skapas det religiöst underbetonade lajvet Deus Poena, i en något sånär korrekt översättning från Latin "Guds straff". Temat och utformningen där alla deltagare under en festlig tillställning med många planerade och effektfulla scener kastas in i ett mörkt möte med sina förflutna fångar deltagare som arrangörer. Detta medför att tankar runt liknande framtida arrangemang föds.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer