De oheligas land

År: 2006 Var: Arr: Henrik Hoffström, Theo Axner Kampanj: Thule Genre: Fantasy
Om lajvet

Två år efter Furstens nederlag vid Geda hade kriget i Thule saktat ned till något av ett dödläge; båda sidor tycktes ännu hålla tillbaka medan de försökte bygga upp sin styrka för en avgörande ansträngning. Under tiden gick livet sin någorlunda gilla gång i de olika länderna och provinserna; så även i de delar av Talvala - landet öster om Innanhavet, fordom känt som "hedna Talvala" och "de oheligas land" - som nu låg under Furstens domvärjo. Vid tiden för S:t Sigfrids dag - en helig dag för både de Ljustrogna och de gammaltroende infödda - hölls den sedvanliga marknaden vid Henkintie, en handels- och tingsplats ungefär halvvägs mellan Klippeport och Södra Porten. Det var dock fler och märkligare gäster än de sedvanliga marknadsbesökarna som kom dit den här gången. En delegation från S:t Ahriks orden hade anlänt för att förhandla med de Furstliga om en fångutväxling; en Furstlig patrull utsänd av prefekten i Klippeport, under ledning av den Furstliga landgrevinnan, hade kommit för att möta dem och även bestyra en del annat. Det blev ett par rätt händelserika marknads- och helgdagar. En höggradigt havande magiker från Yrkij långt i öster anlände och nedkom på platsen med en dotter, som rövades bort av en grupp pälshandlare från det krigiska och fruktade Kainufolket. Någon eller några - det blev inte känt vem - kallade fram en ond ande, en hiisi, som förhäxade flera av de närvarande och tvingade de Furstliga och Ahriksriddarna att tillfälligt alliera sig mot den. Till slut fördrevs hiisin med Ljusprästernas, shamanernas och magikernas förenade ansträngningar. I förvirringen försvann också en av Furstens högt betrodda magiker, tydligen kidnappad av Alliansens spioner. Antal deltagare: 87, varav 43 kvinnor och 44 män, i åldrarna 16-51 år. Genomsnittsåldern låg på 29 år.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltog
Karin EKommentarer