Där andar vilar

År: 1998 Var: Arr: Legendarien, Johan Cöster, Tobbe Anderson, Göran Svenson, Mattias Wretman Kampanj: Celindres Hemligheter Genre: Fantasy
Om lajvet

Enligt utskicket en uppföljare till lajvet Celindres Hemligheter (1997).

Utskick & Efemera
PDF Där Andar Vilar
Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer