Där andar vilar

År: 1998 Var: Arr: Legendarien, Johan Cöster, Tobbe Anderson, Göran Svenson, Mattias Wretman Kampanj: Celindres Hemligheter Genre: Fantasy
Om lajvet

Enligt utskicket en uppföljare till lajvet Celindres Hemligheter (1997).

Utskick & Efemera
PDF Där Andar Vilar
Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.