Dagsedeln

År: 2012 Var: Skillingaryd Arr: Sebastian Utbult, Olle Nyman, Andreas Sjöberg, Robin Berglund Kampanj: Krigshjärta Genre: Fantasy, Krig, Politik
Om lajvet

Dagsedeln är ett low-fantasy-lajv som utspelar sig i Krigshjärtas värld Minea, närmare bestämt i en liten övergiven by i Dönland som av Gillet omdanats till en av många små krigsproduktionsplatser. Här tillverkas krut, kanonkartescher, fasciner och annan krigsmateriel.

De satar som arbetar här är fattiga Hessbrändare, som arbetar på dåliga kontrakt till usla löner och med bristande säkerhetsrutiner. Arbetsplatsolyckorna har varit många, och konflikterna ligger och pyr under ytan. Gillesadministrationen på plats ses som korrupt och inkompetent, och bara de hårda kontrakten och knektarna på plats har hållit situationen under kokpunkten, men nu ryktas det om ännu fler försämringar och till och med om att billigare arbetskraft skall tas in.

Dagsedeln kommer att fokusera primärt på att porträttera den oglamorösa och skitiga verkligheten för Gillets kontraktsarbetare, på gryende arbetarrörelser, arbetsplatsorganisering, klasskamp och politik. Vi är också starka förespråkare för att arbeta på lajv, och det är något vi vill att Dagsedelns deltagare skall göra - vettiga arbetsuppgifter som går att utföra inlajv.

Dagsedeln är inget stridslajv, och heller inget mysigt bylajv. Det maktspel vi kommer att porträttera är av ett rudimentärt och vardagligt slag.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer