Aroks ättlingar

År: 1998 Var: Skutskär Arr: Draco Argenteus Kampanj: Karils rike Genre: Fantasy
Om lajvet

Återigen var det ting i Älgklippans härad. Tinget var inte så lugnt och fredligt som året innan, och tinget har heller inte blivit ihågkommet för några vanliga tingsärenden.

Till tinget kom två skilda följen med det nya riksstandaret. Ett följe bestod av tre uppsyningsmän, utsända för att söka kättare och förrädare. Det andra följet var några vakter och en kvinna, som påstods vara drottning Andra själv. Vad som egentligen hände vet få, men tinget slutade med att familjen Bjälke tillsammans med några andra personer "befriade" kvinnan som påstods vara Andra. Denna kvinna proklamerade tillsammans med riddar Magnus Klöversköld, tidigare Serenapräst och en av Tyrgilsdryckesbröder, religionsfrihet för alla de gamla gudarna. Andra adlade också familjen Bjälke, som därefter kallade sig af Bielke.

Rykten går om konstiga nattliga händelser, där Egwyne Tuvstarr och Halkatla Eldarsdotter Bjälke ska ha varit inblandade.

En mer utförlig beskrivning av lajvet finns att läsa, författad som en rapport från Översteprästens utsända till Hans Excellens Översteprästen. Som förtydligande måste påpekas att detta dokument naturligtvis inte är något som är känt "inlajv".

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer