The Monitor Celestra

År: 2013 Var: HMS Småland, Göteborg Arr: Alternaliv, Bardo, Berättelsefrämjandet Kampanj: Genre: Scifi, Experimentellt, Krig, Relationer & Intriger
Om lajvet

Massivt science fictionlajv som spelades i tre uppsättningar i mars 2013, och baserade sig på den moderna Battlestar Galactica-serien. Listan över arrangörer är alldeles för lång för att få plats här, men de två lajv-företagen Alternaliv och Bardo var huvudarrangörer, med Berättelsefrämjandet som support, och med ett fyrtiotal arrangörer totalt. Det första (?) riktigt stora internationella "blockbuster"-lajvet? Mer info på https://nordiclarp.org/wiki/The_Monitor_CelestraUtskick & Efemera
PDF Brief (Game 3)
PDF FAQ
PDF Leader tips
PDF Army Ants Notes on Effective Tactical Navigation with Sharps Method for Hunting Blind
Foton

13 bilder Lisa Tegelmark
11 bilder Andreas Bruzelius
10 bilder Eleanor Saitta
39 bilder Johan Röklander
73 bilder John Paul Bichard
20 bilder Niklas Disefalk

Dokument
PDF Här intar Battlestar Galactica Göteborg
Video

Användare som deltog
Jonny Hjorter
Sebastian Utbult
Eva ÖrndahlKommentarer