Gefle By Night

År: 2003 Var: Soldathemmet, Gävle Arr: Stormens Öga, Tommy Isacsson, Ola Persson, Oskar Hanska Kampanj: Genre: Vampyr
Om lajvet

I sin eftersträvan att efterskapa det vampyriska livet i White Wolves World of Darkness startas kampanjen GBN. Kampanjen fortgår strax över ett år med så gott som regelbundna föreställningar men avslutas i förtid på grund av bristande intresse hos såväl deltagare som arrangörer.

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.

Video

Vi har ingen video från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Användare som deltogKommentarer