Gefle By Night

År: 2003 Var: Soldathemmet, Gävle Arr: Stormens Öga, Tommy Isacsson, Ola Persson, Oskar Hanska Kampanj: Genre: Vampyr
Om lajvet

I sin eftersträvan att efterskapa det vampyriska livet i White Wolves World of Darkness startas kampanjen GBN. Kampanjen fortgår strax över ett år med så gott som regelbundna föreställningar men avslutas i förtid på grund av bristande intresse hos såväl deltagare som arrangörer.

Utskick & parafernalia

Vi har inga utskick för detta lajv. Har du? Hör av dig!

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Artiklar

Vi har inga artiklar som berör detta lajv.