Med sådana vänner: en kväll i Griftedal

År: 2017 Var: Gillberga, Uppsala Arr: John Barkestedt, Martin Rydberg Hedén Kampanj: Thule Genre: Fantasy, Myslajv, Relationer & Intriger
Om lajvet

Endags festlajv i det onda Furstendömet Margholiens huvudstad Griftedal. Maktkamp och ränker, högmod och fall, dålig stämning, episkt mörker och ondskans banalitet. 33 deltagare.

Utskick & parafernalia

Vi har inga utskick för detta lajv. Har du? Hör av dig!

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Artiklar

Vi har inga artiklar som berör detta lajv.