När vinden vände

År: 2011 Var: Arr: Theo Axner, Frida Pihl Kampanj: Thule Genre: Fantasy
Om lajvet

I början av hösten 1148 inleddes till slut en stark gedansk-sunnanslättsk offensiv för att befria de delar av norra Gedanien som ännu ockuperades av de Furstliga. Fälttåget hade förberetts en längre tid och såväl gedanska som margholiska motståndskämpar var verksamma bakom fiendens linjer. Både Fursten och de allierade har samlat stora truppstyrkor för striden om Gedanien – eller så tycktes det i alla fall. När härarna satte sig i rörelse efter skörden drog den Furstliga huvudstyrkan oväntat mot sydväst, in i Arosia. Norra Gedanien var nu svagare försvarat och den gedanska härsmakten kunde tränga långt in i området, återta flera av de ockuperade bygderna och lägga slottet Vidmarkshus under inringning, samtidigt som ett annat fälttåg nu pågick i Arosia. Under lajvet anlände en liten gedansk truppstyrka avdelad från huvudarmén till byn Rödesta, som legat under Furstlig ockupation sedan krigets början för nära tio år sedan. Deras uppdrag var att säkra platsen - först och främst mot den Furstliga eftertrupp som lämnats kvar i området och befäst sig på en närbelägen utpost. Men det fanns även andra mindre omedelbart synliga konflikter i luften. Tio år är en lång tid och många bybor hade levt nästan ett halvt liv, eller mer, under Furstligt styre. Vad skulle hända i byn och vilka konflikter komma upp till ytan när den ska bli gedansk på nytt? Vem var lojal mot vem? Under lajvet utkämpades flera skärmytslingar mellan de allierade och de Furstliga, men efter en slutlig strid vid utposten kapitulerade de överlevande Furstliga mot fritt avtåg och bygden var befriad. Under tiden visade det sig dock att en Furstlig blodsmagiker hunnit med att slunga en förbannelse över marken - kanske som en "avskedsgåva" - med följd att även de här trakterna tycktes börja hemsökas av de levande döda. Somliga menade att trakten borde evakueras, men de flesta av de bofasta föredrog att behålla sina hem nu när de vunnit sin frihet åter, vandöda eller inga vandöda. Antal deltagare: 66, i åldrarna 3-42 år. Genomsnittsåldern låg på 28 år (medianålder 28, typålder 24).

Utskick & Efemera

Vi har inga utskick eller efemera för detta lajv.

Foton

Vi har inga bilder från detta lajv. Har du? Hör av dig!

Dokument

Vi har inga dokument som berör detta lajv.