Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
I skuggan av muren 2003 Pegas, Wilhelm Eklund Karlskrona Abderon - det sista riket Fantasy, Strid