Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Beasts We Fight Against 2019 Zhenja Karachun, Maryia Karachun, Volha Rudak, Nastassia Sinitsyna Stockholm Blackbox, friform & kammarlajv