Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!

- Dessa lajv saknar viss grundläggande information
- Dessa lajv har grundläggande information men skulle behöva mer information
- Detta lajv ställdes in.

Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Åka Hiss 2011 Onnie Qvickström, Tore Olbert Västerås Blackbox, friform & kammarlajv
Om sanningen skall fram 2014 Tore Olbert, Jimmy Werf Västerås Blackbox, friform & kammarlajv
Boys do cry 2013 Tore Olbert, Jimmy Werf Västerås Blackbox, friform & kammarlajv
Nice guys 2016 Tore Olbert, Jimmy Werf Västerås Blackbox, friform & kammarlajv