Lajvarkivet

Målet med detta arkiv är att få en så komplett bild som möjligt av de lajv som arrangerats i Sverige. Listan är sorterbar och sökbar, och du kan lägga till egna!


Lajvets namn År Arrangörer Var Kampanj Genres
Född till världskrig 2019 Johan Nylin, Andreas Lindegren, Terje Walberg Västerås Blackbox, friform & kammarlajv, Krig